Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co má, a koupí to pole.
Matouš 13:44 (B21)

Nebeské království je v očích našeho Pána poklad, drahocenná perla. Pravým věřícím, skutečným Božím dítětem, je ten, kdo osobně prožil nalezení tohoto posvěceného pokladu. Každý křesťan v každém momentě svého života zvažuje jeho hodnotu. Jidáš ve svém životě dospěl k okamžiku, kdy tento poklad ohodnotil cenou 30 stříbrných. Nalezl jsi jej? Jakou má pro tebe hodnotu dnes? Byl bys ochoten prodat všechno, abys jej získal? Prodal jsi své všechno, abys mohl koupit tento nedocenitelný nebeský poklad?