Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.
Matouš 12:40 (B21)

Je důležité si uvědomit, že Ježíš nebyl ukřižován na Velký pátek. Tři dny a tři noci se počítají od středečního západu slunce do západu slunce v sobotu, protože podle židovského počítání a kalendáře začíná den západem slunce a končí západem slunce dne následujícího. Takže bychom spíše měli mluvit o Velké středě než o Velkém pátku. Vzkříšení Ježíše z mrtvých nám přineslo nový den – přesun moci. Panství Satana, hříchu, smrti a temnoty nad lidskou rasou bylo svrženo. O co více se to týká těch, kteří jsou znovuzrozeni skrze víru v Ježíše Krista. Amen.