My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my tedy musíme pokládat život za bratry.
1.Janova 3:14 - 16
(B21)

Jediným pravým testem spasení je láska – Agapé. Kde není láska, není spasení. Láska znamená milovat bratry a sestry láskou Boží. Bůh je otec a rodina je tím, o čem On stále přemýšlí a sní. Jde o místo, kde vládne Agapé. Čím více budou naše jednání, chování, plány a rozhodování motivovány láskou, tím více se budeme podobat Bohu. Budeme-li své jednání vždy posuzovat podle toho, jaký vliv bude mít na Boží rodinu a na obecenství bratrů a sester, sotva kdy se budeme mýlit.