Proto ho Bůh také povýšil nade všechno a dal mu jméno nad každé jméno, aby ve jménu Ježíše pokleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby vyznal ke slávě Boha Otce, že Ježíš Kristus je Pán. 
Filipským 2:9-11 (NBK)

Jméno Ježíš je plné moci. Není pouhou jmenovkou nebo názvem. Nese v sobě bohatství Jeho úspěchů, triumfů, všeho toho, kým je, bohatství jeho charakteru a cílů. Je známé ve všech třech světech. V žádném jiném jménu není spasení.