Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on.
1. Jan 3:1-3 (B21)

Musíme si definovat termín naší identity v Kristu. Naše mysli musí být neustále obnovovány, tím, že budeme ze sebe sundavat toho starého člověka a oblékat si toho nového, tím, že budeme ze sebe strhávat mentalitu otroka a oblékat si královské nastavení mysli. Potom mohu dělat všechno, co Bůh řekl, že mohu dělat a mohu být vším, čím Bůh říká, že mohu být. Očistěme sami sebe ode všeho, co není v souladu s Kristem, nebo stojí v rozporu s tím, kdo jsme v Kristu.