Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás - je to Boží dar,
Efezským 2:8 (NBK)

Vírou získáváme přístup. Víra udržuje dveře milosti otevřené. To, co zavírá dveře milosti je, když se odchýlíme od víry. Víra otevírá dveře do plnosti Božího zaopatření. Chodit ve víře znamená, že nebeské dveře zůstanou otevřené. Milost je zásobárna. K nebeským zdrojům se můžeme dostat skrze víru. Všechno, co Ježíš zpřístupnil lidstvu skrze své ukřižování, smrt, vzkříšení a nanebevstoupení, je přístupné každému, kdo věří. Zákon přišel skrze Mojžíše, ale milost přišla skrze Ježíše Krista. Z Jeho plnosti jsme všichni přijali milost za milost. Nechte se utěšit. Váš v Kristu,