Nedivte se tomu, přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.
Jan 5:28-29

V Janovi 5:28-29 nám Pán ukazuje, že budou dvě vzkříšení. První vzkříšení k životu a ke slávě, druhé vzkříšení k zatracení (těch, kteří jsou, jako mrtví, zatracení). V Janovi 3:18 je napsáno, že kdo nevěří, je již odsouzen. Když nevěřící zemřou, umírají (podle Zjevení 20:4-6) už jako odsouzeni. Mezi těmito dvěma vzkříšeními je časový rozdíl tisíc let. Žij každý den jako ten, kdo bude vládnout s Kristem.