On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.
1 Petr 2: 24-25 (B21)

V knize Ozeáš 4:6 Bůh říká: „Můj lid hyne pro nedostatek poznání.“ Tento verš se také týká uzdravení a Božího zdraví. Ten, kdo touží po Božím uzdravení, musí vědět, co o uzdravení říká Boží slovo. Z výše uvedeného verše je zřejmé, že uzdravení je součástí Kristovy výkupné oběti. On nesl naše hříchy a všechno, co s sebou hřích přinesl, tudíž i každou nemoc. Když začneme nemoc vidět tak, jak ji vidí Bůh, tedy skrze dokončené dílo na kříži, a pochopíme, že Jeho vůlí je, vidět nás uzdravené, a že Pán zaplatil za naše uzdravení potřebnou cenu, pak nás i kousek víry dostane na druhou stranu.