Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!
Filipským 2:5-13 (B21)

Historie lidstva je plná těch, kteří si troufli udělat velké věci. Mnozí se chtěli zapsat do historie a vystavět tak památník svých úspěchů. Muži i ženy se zoufale pokoušeli o cokoli, jen aby uspěli a zviditelněli se. Kristus nás přišel naučit, že cesta vzhůru ve skutečnosti vede nejprve dolů.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.