Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den – vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.
1. Janova ep. 4:15-18 (B21)

Láska Boží je v nás naplněna tím, že Bůh přebývá v nás a my v Něm. Když v člověku žije láska agapé a projevuje se navenek, je to důkazem toho, že v tom člověku přebývá Bůh. Všichni se jednou budeme muset postavit před Kristem na soudu. Hříšníci budou souzeni před bílým trůnem. Měřítkem našeho soudu pak bude láska agapé. Naše skutky budou položeny na misky vah lásky agapé a zváženy. Strach vládne každé duši, jejíž skutky nevychází z agapé, a jejichž zdrojem není právě agapé.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.