Někteří z těch, kdo se přišli o tom svátku modlit, byli Řekové. Přišli za Filipem, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chtěli bychom vidět Ježíše.“ Filip o tom šel říci Ondřejovi a společně to pak řekli Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: „Přišla chvíle, kdy má být Syn člověka oslaven. Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu.
Jan 12:20-24 (B21)

Boží vůle pro každé Jeho dítě je, aby neslo hojné ovoce. Pán Ježíš nám tady dává klíč k velké plodnosti. Tak jako ze semene nemůže vyrůst žádná úroda, pokud nebude zaseto do země, nezemře a nevydá sklizeň, stejně tak naše úporná snaha bude jenom neplodná frustrace, pokud také nepadneme do země a nezemřeme. Co je tou půdou, do které musíme zapadnout, a ve které musíme zemřít? A co znamená zemřít? Tou půdou je Boží vůle a umírá ten, kdo umírá vlastní vůli.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.