Bůh je naším útočištěm i silou, velkou pomocí, kterou nacházíme v souženích. Proto se nebudeme bát, i kdyby se převrátila země a hory se zřítily do mořských hlubin, byť by jeho vody burácely a pěnily, byť by se hory pro jeho zpupnost třásly. Sela. Řeka svým proudem oblažuje Boží město, svaté příbytky Nejvyššího. Bůh je uprostřed něj, nezhroutí se. Bůh mu přijde na pomoc hned za rozbřesku. Národy hlučí, království se otřásají. Vydá svůj hlas a země se rozplývá. Hospodin zástupů je s námi, nepřístupným hradem je nám Bůh Jákobův. Sela.  
Žalm 46: 2-8

Stále dokola, v různých situacích, v pokušeních a zkouškách, náš Bůh ukazuje, jak je věrný. V každém okamžiku, kdy jsme potřebovali, dokázal, že přichází včas a je ve všem dostatečný. Nikdy nás nezklamal. Mocný Bůh je mezi námi proto, aby zajistil naše bezpečí uprostřed vřavy. Řeka Svatého ducha proudí pro naše občerstvení a obnovu našich duší, proto aby nás okolní otřesy nezanechaly v šoku. Ponoř se do tohoto občerstvujícího proudu Jeho Ducha a nauč se z něho pít.