Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky? Mají všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Vykládají snad všichni? Horlete po těch nejlepších darech. Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu: Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic.
1. Korintským 12:27-31 + 13:1-2 (B21)

Pokud kdy tělo Kristovo potřebovalo plnost Ducha a plnou funkčnost a projevy darů Ducha, tak je to teď. Ocitáme se ve velmi kritickém momentu v historii lidstva. To nejlepší z lidské moudrosti a inteligence nestačí na krizi v současném okamžiku. Slepá a bezmocná Církev nemá žádnou budoucnost. Dny jsou zlé. Církev může zadržet záplavu zla. Ale jenom Božím prstem.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha