"Kdokoli tedy slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť a přišly záplavy a vály větry a udeřily na ten dům, ale nespadl, protože byl založen na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podobný bláznivému muži, který postavil svůj dům na písku. Pak padl déšť a přišly záplavy a vály větry a udeřily na ten dům a spadl a jeho pád byl veliký."
Matouš 7:24-27 (NBK)

Vyzkoušeno a ověřeno. Obstálo ve zkoušce času a obstojí i nadále. Národy povstávají a padají. Ekonomiky, významní lidé a velké civilizace, poznání i objevy povstávají a padají, ale slovo našeho Boha obstojí navěky. Postavte se na skálu věků. Ta zůstane stát i poté, co se vše ostatní položí. Buďte odvážní.