Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny na svědectví v patřičný čas.
1. Timoteovi 2:4-6 (NBK)

Božím záměrem je, aby byl každý člověk zachráněn (spasen). Který dal sám sebe jako výkupné… to je poselství Velikonoc, poselství Kříže, poselství vzkříšení Ježíše Krista. Plné výkupné bylo zaplaceno za vysvobození všech. Otroci na jihu Spojených států amerických jásali, když se dozvěděli, že Abraham Lincoln prohlásil otroctví za zrušené. Žádný z otroků, kteří se o tomto prohlášení doslechli, nesloužil svému otrokáři ani o minutu déle. Všude se ozýval jásot a křik: „Jsem svobodný! Díky Bohu, jsem konečně svobodný!“ Roztrhni své okovy a přidej se ke zpěvu písně vykoupených. Tvůj v Kristu,