Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když tě prosí o chléb? Nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí?
Matouš 7:7-11 (B21)

Když se stane tragédie, lidé často přijdou o všechno, co kdy měli. Lidé, kteří unikli ničivému požáru, záplavám, válkám a podobně, v mnoha případech odcházejí s prázdnou a budou se muset ve všem spolehnout na dary od ostatních. Hodně z toho, co jsme nebo co jsme získali za života a kariéry v hříchu, je nám pro život v Kristu k ničemu. Nakolik jsme schopní odložit nástroje, které jsme používali ve starém životě, a přijmout všechno, co potřebujeme pro nový život znovu, rozhoduje o tom, jak moc se proměníme. Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.