Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost,  vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději.  Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.
Římanům 5:1-5 (B21)

Zde jsou uvedeny výbava, útočné i obranné zbraně k tomu, abychom obstáli v souženích, trápeních a úzkostech. Je to jistota toho, že jsme ospravedlněni vírou, která nás přivádí do pokoje s Bohem, a trvalý přístup k Boží milosti. Máme-li tento základ – ospravedlnění a pokoj s Bohem, soužení je pro nás jen výhodné – vede nás např. k trpělivosti.