V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou: „Kdo je v nebeském království největší?“ Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy: „Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá mě. Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině. Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce.

Matouš 18:1-6, 10 (B21)

Odpovědnost a břemeno spočívající ve výchově dětí jako by narůstaly v každé generaci. Život se komplikuje více a více a prohlubuje se i lidské sobectví. Vychovat zbožné děti ve stále bezbožnější společnosti začíná být něčím, na co potřebujeme velikou milost. Na těchto verších vidíme, jak velkou cenu děti pro Krista mají, jak moc je miluje a jak o ně pečuje a jak velice touží, abychom nezraňovali a nebyli kamenem úrazu pro ty nejmenší a nejslabší mezi námi.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha