Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může s deseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávat o míru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.  Sůl je dobrá. Kdyby však i sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí?  Nehodí se do země ani do hnoje; musí se vyhodit.
Kdo má uši k slyšení, slyš.“

Lukáš 14:31-35 (B21)

Vítězství přichází prostřednictvím spolehlivé rady. Jak moc důležité je sečíst náklady a položit pevný základ! Kristus chtěl, aby jeho učedníci dokázali spočítat náklady na to stát se pravými učedníky, aby se nestalo, že odpadnou z cesty. Král, který se chystá do boje, musí nejprve posoudit svou sílu a zjistit stav své vojenské moci. Je načase, aby věřící věděli, co mají. Válčíme proti silám temnoty. Musíme obléci plnou Boží zbroj a umět s ní v moudrosti zacházet.