Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší mé slovo a plní je: Je jako člověk, který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Ale ten, kdo mé slovo slyšel a nenaplnil, je jako člověk, který postavil dům rovnou na zemi, bez základů. Když se na něj přivalila řeka, hned spadl a zkáza toho domu byla hrozná.“
Lukáš 6:47-19 (B21)

V Matoušovi 16:13 se Pán zeptal učedníků: kdo říkáte, že jsem. Petr mu odpověděl: Ty jsi Kristus, Syn živého Boha. V reakci na to Pán, kromě jiného, řekl: na této skále budu budovat svou Církev a brány pekelné ji nepřemohou.“ Pán pobízí tebe i mne, abychom stavěli na tom, na čem staví On, tedy na stejném základě, abychom používali stejný materiál jako On a stejnou moudrost. Rok 2017 je pro nás rokem, kdy máme kopat o něco hlouběji a ujistit se, že naše námaha bude mít svůj pevný základ na nepohnutelné Skále.
Slavný nový rok! pastor Festus Nsoha.