Na má slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho nakláněj. Nikdy z nich nespouštěj své oči, hluboko v srdci si je uchovej. Životem jsou těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělo zdraví dávají: Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází. Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči ať vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe. Zvaž , kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak budou bezpečné.
Přísloví 4:20-26 (B21)

Církev na poušti nalezla uzdravení a vysvobození v pohledu na hada visícího na kůlu. Pán visel na kříži a každému, kdo pohlédne na dokonalé dílo Kříže, nabízí úplné zdraví. Místo, které zaujímá slovo v našem uzdravení, je velmi důležité. Zdá se, jako bychom často zapomínali na to, že Ježíš je Slovo Boží, které se stalo tělem. Kvůli uzdravení se musíme chopit slova svým srdcem i myslí tak silně, jako se zmocní lev své kořisti. A to dokud nepřijde den a v našich srdcích nevzejde jitřní hvězda.