Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého.
Efezským 6:11­-16 (B21)

Nedávno jsme si připomenuli, že Satanovou nejúčinnější zbraní je oklamání. Jeden z hlavních způsobů, jak se snaží podvést věřící je přimět je zapomenout, že máme zlého, aktivního a neúprosného nepřítele, nebo myslet si, že našimi hlavními nepřáteli jsou lidé. Pavel nám z Ducha Svatého v knize Efezským odhaluje, kdo je náš skutečný nepřítel, o co mu jde a jakou zbroj máme proti němu použít. Vzbuď se do této reality a obleč si celou Boží zbroj a bojuj bok po boku se svatými.