Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství.
Přísloví 3:5-8

Boží slovo nás vyučuje, abychom Boha zapojili již na začátku rozhodování, nikoli až poté, co se někde zasekneme a jsme úplně frustrovaní. Naprostá důvěra je předpokladem Boží intervence. Jakmile pilot vystoupá nad mraky, musí se na 100% spolehnout na palubní počítač. Už se nemůže dále řídit svým porozuměním. Náš rozum je velice omezený, Boží porozumění je nekonečné.