V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha.
Galatským 5:1 (B21)

Člověk propuštěný po dlouhé době z vězení se musí znovu učit žít jako svobodný člověk. Faktem je, že mnoho dlouhodobě uvězněných upřednostňuje zůstat dobrovolně ve vězení. Nejsou již schopni znovu se zapojit do společnosti a žít jako svobodní. Okusili jste Kristovu svobodu? Víte, jak zůstat svobodní, růst a zakořenit ve svobodě Ježíše Krista? Mnozí se vracejí k poutům, otroctví a hanbě. Znáte radost z čistého svědomí? Poznali jste krásu obnoveného panenství po mnoha letech zajetí? Jak posvěcené je společenství vykoupených! Boží milost, Otcova láska, sladké společenství s Duchem svatým! Proč se chcete vrátit do zajetí? Stůjte pevně v Kristově svobodě!
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha