Kdo je vyučován Slovu, ať se dělí o vše dobré se svým učitelem. Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život. Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry.
Galatským 6:6-10 (B21)

Prokazujte dobro těm, kdo vás vyučují slovo a bdí nad vaší duší. Konejte dobro bratrům, rodině víry. Pokud vám to příležitost dovolí, konejte dobro všem lidem, lidem kolem vás. Prokazujte dobro sami sobě tím, že nebudete zasívat do své nízké a padlé lidské přirozenosti, do své staré Adamské přirozenosti. Prokazujte si dobro tím, že nebudete rozdmýchávat plameny degradovaných zvířecích choutek své tělesnosti a tělesné mysli. Pokud to budete dělat, sklidíte rozklad, zkázu a zničení. Tak to nedělejte. Raději buďte ve stálém partnerství s Duchem svatým, který ve vás přebývá, a s Jeho pomocí do své mysli stále vkládejte divuplné Boží slovo, které má moc zachovat, ochránit, uzdravit a dát prosperitu vaší duši.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.