Tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou; kdo má službu, ať slouží; kdo je učitel, ať učí; kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; kdo rozdává, ať je štědrý; kdo pečuje, ať je pilný; kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí.
Římanům 12:5-8 (B21)

Pro Boha je velmi důležitý postoj  a způsob, jakým mu sloužíme. Každá hra má svá pravidla. Bůhmiluje radostného, nadšeného, šťastného, veselého dárce se sladkým duchem. Dávání se správnýmpostojem, služba Bohu s radostí nevypravitelnou a plnou slávy. Plameny radostné služby spálíkaždou frustraci a těžkost poslanou Satanem. Radost Hospodinova je naší silou ve službě. Váš v Něm,