„A v nikom jiném není spasení, protože lidem není dáno jiné jméno pod nebem, v němž bychom měli být spaseni." Když tedy viděli Petrovu a Janovu smělost a shledali, že jsou to neučení a prostí lidé, divili se a poznali na nich, že byli s Ježíšem.
Skutky 4:12-13 (NBK)

Odvážní ve zkouškách, smělí uprostřed těžkostí, nebojácní uprostřed pronásledování. Co změnilo tyto dříve bojácné a nevzdělané rybáře ve smělé svědky Ježíše?  Moc z výsosti! Učedníci trávili čas s Ježíšem a Ježíš je seznámil s Otcem, takže už neměli ducha levobočků, ani ducha svázanosti nebo pout, ale mohli se ponořit do ducha synovství.  Pravé Boží dítě je vítězem a ne obětí bez ohledu na situaci, ve které se octne. Nikdy nebuď bojácný a nikdy se nenech zastrašit nevěřícími ani doma, ani v práci nebo na ulici – nikdy a nikde. S jistotou Božího dítěte vládni okolnostem ve svém životě.
Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha