Jan odpověděl: „Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním. Kdo má nevěstu, je ženich, ale přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje.Tato má radost se tedy naplnila. On musí růst a já se menšit.“ Kdo přichází shůry, je nade všechny; kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemskévěci. Ten, který přišel z nebe, je nade všechny.
Jan 3:27 - 31(B21)

Vidět to,co je dole, shora a používat nebeské principy k řešení pozemských problémů. Bůh jedná shora, zbraně našehoboje jsou shůry. Ten, kdo jedná a pracuje shora, je nad vším. Nenechte se zavléci dolů do bláta. My jsme posazeni na nebeských místech spolu s Kristem. Vykročte směrem vzhůru a pak vládněte uprostřed svých nepřátel.