Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se: „V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo proti mému odpůrci!‘ Dlouho se mu nechtělo, ale potom si řekl: ‚Boha se nebojím, člověka si nevážím, ale ta vdova mi nedává pokoj. Zjednám jí právo, aby mi nakonec nezničila pověst!‘“ Tehdy Pán řekl: „Slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce?! A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí? Myslíte, že jim bude otálet pomoci? Říkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle.
Až ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?“
Lukáš 18:1-8 (B21)

Až Pán přijde, nalezne víru? Ne jenom rezignovanou víru, ne pasivní víru, ale vytrvalou víru, která se nikdy nevzdá Božích zaslíbení? Každý den musíme Bohu ukazovat živou víru, kdykoli se na nás podívá, kdykoli pohlédne na naše myšlenky, jednání a rozhodování. Náš Bůh je spravedlivý a ospravedlňující naši chůzi víry.