Ježíš se pak vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého a byl Duchem puzen na poušť. Čtyřicet dní byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl, ale poté, co ty dny skončily, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem." A Ježíš mu odpověděl: "Je napsáno: 'Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým Božím slovem.'"
Lukáš 4:1-4 (NBK)

Pokušení, kterému čelíme jako Boží děti nás má přimět pochybovat, ne nezbytně pochybovat o Bohu, kým je, ale kdo jsme my jako nová stvoření. Ve staré smlouvě se nikdo neprohlásil za Božího syna nebo za toho očekávaného Božího Syna. Boží dokonalé zjevení tkví v osobě Jeho syna Ježíše Krista. Pokud mohl být Ježíš pokoušen tímto způsobem, pak my můžeme být takto pokoušeni také. Nové stvoření je Božím uměleckým kouskem k řešení lidské krize. Nové stvoření, ať už je jím muž či žena, není pod nadvládou satana, ale je narozené ve spravedlnosti spravedlivému Otci. On je tím dítětem lásky, světla a pravdy. Když žijeme v oblasti nového stvoření, praktikujeme tím tu samou moc jako náš Pán Ježíš Kristus. Šalom