Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténá a pracuje k porodu. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla.
Římanům 8:19-23 (B21)

Celé stvoření od té doby, co na svět vešel hřích a prokletí, tancuje v křečích traumatický tanec smrti. Železná pouta, která se stvoření zoufale touží setřást, drží všechno pevně v nesmrtelném sevření. Tak jak rozklad stvoření pokračuje dál, bude jeho stav stále méně a méně snesitelný, až nakonec tělo Kristovo začne v zoufalství volat ke svému Vykupiteli, aby se vrátil.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.