Neměli však dítě, protože Alžběta byla neplodná a oba už byli v pokročilém věku. A když konal kněžskou službu před Bohem podle pořadí své třídy, stalo se, že na něj podle zvyku kněžského úřadu padl los, aby vešel do Pánova chrámu a obětoval kadidlo. Venku pak stálo veliké množství lidí modlících se v hodině zapálení kadidla. Tehdy se mu ukázal Pánův anděl stojící vpravo od kadidlového oltáře.
Lukáš 2:7-11 (NBK)

Vánoční příběh a jeho poselství nikdy neztratily svou moc a čerstvost bez ohledu na to, kolikrát jste již Vánoce slavili. Všimněte si, že v okamžiku, kdy se Ježíš narodil ve chlévě a matka ho zavinula do plenek, nebesa se otevřela a andělé a nebeské zástupy prolomili ticho nad Betlémem, aby zvěstovali tu úžasnou zprávu. Je nádherné, že prvními, kdo se o tom dozvěděli, byli obyčejní, nuzní pastýři. Nebe jakoby chtělo dát právě jim na srozuměnou, že přišel ten pravý Pastýř, že rozptýlené a  utiskované lidstvo už nikdy nebude vydáno na milost dravým vlkům z  temnoty. Tento dobrý velký Pastýř je zde, to je poselství Vánoc. Jste velmi milovaní!