V oněch dnech nebyl v Izraeli král; každý dělal, co bylo v jeho očích správné.
Soudců 21:25 (CSP)

Každý dělal, co bylo v jeho očích správné. To teď porovnejte s Příslovím 3:5-6, které říká: Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. Uznávej ho na všech svých cestách! Pokud se při svém rozhodování a volbách chováme, jako by nebyl Bůh, pakliže jdeme po své cestě, aniž bychom se s ním radili, aniž bychom hledali jeho vůli a vedení, pokud ho ignorujeme a obcházíme a pohrdáme jeho radami, pak hřešíme a otevíráme dveře nepříteli našich duší.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha