A když Ježíš vcházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník a prosil ho: "Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí." Ježíš mu řekl: "Já přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale jen řekni slovo a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk pod mocí a mám pod sebou vojáky. Tomuto řeknu 'Jdi' a on jde a jinému 'Přijď' a on přijde; svému otroku řeknu 'Udělej tohle' a udělá to." Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo šli za ním: "Amen, říkám vám, že ani v Izraeli jsem tak velikou víru nenašel.
Matouš 8:5-10 (NBK)

Ten setník viděl vírou to, co mnoho Židů a náboženských lidí té doby nebylo schopno spatřit. On ve slovech Ježíše vnímal autoritu. Neviděl Žida ani Galilejce, viděl Boží trůn. Císařův trůn stál za ním jako za setníkem a zajišťoval autoritu a vážnost jeho slov a příkazů. Stejně tak za slovy Ježíše stál trůn Krále Vesmíru. Všichni nebeští poslové byli připraveni okamžitě reagovat a poslechnout jeho povely. Setník viděl neomezenost Ježíšovy autority a moci. Tvoje víra tě uzdraví právě dnes. Tvůj v Kristu,