Saul zatím pustošil církev. Vcházel do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do vězení. Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali Slovo, kamkoli přišli. Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista. Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni. Celé město zažívalo velikou radost.
Skutky 8:3-8 (B21)

V tomto čase letních prázdnin a dovolených mnoho lidí odjíždí pryč do různých destinací. Jsme tak „rozptýleni“ na mnoha místech. Používejme svůj čas moudře a zbožně.
Pojďme využít každou šanci a kažme Slovo!

Amen