Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků.
To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce.
1. Korintským 12:4-11 (B21)

Pomazání není hračka, ale nástroj. Je to zmocnění ke službě. Pomazání na Pánu způsobilo zázraky. Všechny Pánovy skutky byly projevem darů Ducha. Jakmile je přítomné pomazání, které zůstává, projevuje se rozličnými dary Ducha. Dary Ducha vždycky doprovázejí každé pomazání. Váš v Kristu