Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (neboť je napsáno: "Proklet je každý, kdo visí na dřevě"), aby Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha.
Galatským 3:13-14 (NBK)

Pozorně si přečti výše uvedený verš a všimni si, že se zde mluví v minulém čase: vykoupil – minulý čas. Při čtení Písma a nárokování si Božích zaslíbení, je velice důležité si uvědomit, zda se jedná o dar zaslíbený nebo už darovaný. Zaslíbené dary držíme svou nadějí – jsou pro budoucnost, ale dary darované si můžeme vírou přivlastnit již teď, mít je za vyřízené a mluvit o nich v minulém čase. Představ si, že prosíš někoho, aby ti dal něco, co už ti dal včera. Choď vírou.