Potom řekl: "Boží království působí tak, jako když člověk hodí zrno na zem a spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on neví jak. Země totiž plodí úrodu sama - nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, ihned přiloží srp, protože nastala sklizeň." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království? Jakým podobenstvím ho představíme? Je jako zrnko hořčice, které když je zaseto do země, je nejmenší ze všech semen na zemi. Když je však zaseto, roste, až je větší než všechny byliny a vypouští veliké větve, takže i nebeští ptáci mohou hnízdit v jeho stínu."
Marek 4:26-32 (NBK)

Boží slovo je lékem pro celé naše tělo. Když ho zasadíme hluboko do připravené půdy našich srdcí, tak pak zakoření, rozpustí se jako tabletka, a uvolní svou léčivou sílu. Když farmář zaseje, tak pak odpočívá, protože si je jistý tím, že sklizeň je na cestě. Zalévej své semeno uzdravení a odpočívej ve víře. Uzdravení se pak jistě projeví, neboť nikdo, kdo v Něj vkládá naději, nebude zahanben. Buď uzdraven ve jménu Ježíše.