A já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich.
Jan 17:26 (B21)

Ve verši 6 Ježíš řekl: zjevil jsem Tvé jméno; ve verši 12 řekl: zachovával jsem je ve Tvém jménu, to znamená, chránil jsem je, ukryl jsem je do Tvého jména. Pak ve verši 26 řekl: dal jsem jim poznat Tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou spolu sdílíme, byla v nich. Poznání Jeho jména, skrývání se v tom jménu a manifestace Jeho smluvního jména rozptýlí každou temnotu. Váš v Kristu,