A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno: „Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!“
1. Korintským 15:54

Smrt je zcela poražena, naprosto a navěky pohlcena. Od té doby, co se hřích a smrt zmocnily lidské rasy, Bůh neustále pracoval - kousek po kousku, trochu tady, trochu tam, nejmocněji pak prostřednictvím Ježíšovy smrti a vzkříšení - na ukončení vlády hříchu a smrti a na povýšení lidské rasy na úroveň slavné nesmrtelnosti. I ty dnes můžeš zažít závdavek tohoto slavného vítězství.
Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha