Ježíš mu odpověděl: „Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé.“
Matouš 8:22 (B21)

Následuj mě

Pán Ježíš má pro každého z nás v nadcházejícím roce jediný plán, a to je: „Následuj mě v roce 2014. Následuj mě tento rok věrněji, nech se vést mou myslí, mým myšlením.“ Říká: „Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude klopýtat v temnotě, ale bude mít světlo života.“

Učedníkům řekl: „Pokud mě chcete následovat, zapřete sami sebe, vezměte svůj kříž a následujte mě!“ Bohatému vladaři dal pokyn: „Běž, zbav se všeho, rozdej to a následuj mě!“ Znalci Písma, který ho chtěl následovat ze sobeckých důvodů, pravil: „Syn člověka nemá, kde by složil hlavu, nechoď za mnou proto, abys našel úkryt!“ Učedníku, který byl příliš pohlcen starostmi o rodinu a chtěl se napřed postarat o stárnoucího otce, než půjde za Ježíšem, odvětil: „Nech mrtvé pochovávat své mrtvé, ale ty pojď a NÁSLEDUJ MĚ!“

Pokud se ohlédneš zpět, nejsi již hoden.
Následuj Ho.
Šťastný nový rok.