On za svého pozemského života přinášel s hlasitým křikem a slzami modlitby a prosby Tomu, který ho mohl uchránit před smrtí, a ve své úzkosti byl vyslyšen.
Židům 5:7

Náš Pán při své chůzi po tomto světě neměl žádné zvláštní výsady, které by dnes nebyly dostupné pro nás jako Jeho děti v naší pozemské chůzi. On obětoval modlitby a prosby S HLASITÝM KŘIKEM tomu, který je schopen zachránit. V Galatským 4:6 říká: A protože jste synové, Bůh poslal do vašich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: „Abba, Otče!“. Toto volání ducha synovství je nejniternějším vyjádřením totální důvěry a závislosti. Když se zdá, že jsou všechny přístupy k Otcově srdci zavřené, volání ducha synovství najde svoji cetu do posvátných citů našeho nebeského Otce.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha