Budete ho mít u sebe až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě – jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: Já jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne.

Exodus 12:6-7, 12-13 (B21)

Dnes víme, že naším velikonočním Beránkem je Ježíš Kristus. Že tehdy šlo o stín dnešní reality Jeho krve. Pokud tehdy Izraelce ochránil stín reality, co teprve vlastní realita. Jeho krev je dnes naším obranným valem. Krev Ježíše je osobním dědictvím každého Božího dítěte. Je to živá věc. Je skutečnější než vzduch, který dýcháme. Byla obětována Otci skrze Ducha svatého, který jí skrápí tam, kde je třeba, když po tom ve víře voláme.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha