Vzdávajíce díky Bohu a Otci, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky, v němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů.
Koloským 1:12-14 (BSP)

Byli jsme vysvobozeni z království temnoty. To znamená, že v něm už nemáme na ničem žádný podíl. Naše občanství nám bylo odebráno. V temnotě už nám nikdy nic nebude fungovat. NYNÍ je naše plnohodnotné občanství ve SVĚTLE. Všechno je ve světle, naše dědictví, vítězství i odpuštění. Udělejte si chvilku a sepište si VŠECHNO, co jste zdědili tím, že jste se stali dítětem světla a to vás přiměje neustále vzdávat díky Otci, který nám to umožnil skrze krev svého Syna. KAŽDÝ DEN, KAŽDÁ CHVÍLE strávená ve světle, KAŽDÝ KROK, který ve světle uděláte, vás přiměje vzdávat díky za realitu svého dědictví ve světle. Posláno z Atlanty.