A byl tam nesen jeden muž, chromý od lůna své matky, kterého každý den pokládali u chrámové brány zvané Krásná, aby ty, kdo vcházeli do chrámu, prosil o almužnu. Ten uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, a prosil je o almužnu. Petr však na něj s Janem upřel zrak a řekl: "Podívej se na nás." Pozoroval je tedy s očekáváním, že od nich něco přijme. Ale Petr řekl: "Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!"
Skutky 3:2-6 (NBK)

Obklopeni potřebami a potřebnými, taženi ze všech stran, obklíčeni požadavky, nároky, křikem o pomoc, přesto jsme jen lidé! Nezahořkni a neztrácej ducha kvůli tomu, co nemáš, nevíš nebo nejsi schopen udělat. Zjisti, co ti Bůh zpřístupnil, posilni to a používej to k pomoci sobě i ostatním. Zaměř svou víru na to, co máš. Amen.