A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, kteří nechodí podle těla, ale podle Ducha. Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti.
Římanům 8:1-2 (NBK)

Zákon hříchu a smrti je princip degenerace, spirálového úpadku, hniloby, uvadání a rozkladu. Je to princip nezvratitelného porušení a morálního úpadku. Náboženství, moralita a etika, ani přísné tresty ho nemohou zvrátit. Odsouzená k věčné záhubě je padlá lidská přirozenost, důsledek hříchu a smrti. Zákon ducha života je pouze v Kristu Ježíši. Je to princip nového života, života Božího. Vykoupeným v Kristu Ježíši je dána přirozenost Boží. Ta je životadárnou silou nového stvoření. Jde o jediný zákon (princip), který může zrušit, zneutralizovat a anulovat zákon hříchu a smrti. Váš v Kristu,