Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! Všechno dělejte bez reptání a dohadování,  abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě.
Filipským 2:13-15 (B21)

V Matoušovi  nás  Pán  učí,  jak  dávat  ve  skrytu,  jak  se modlit  ve skrytu, jak se postit ve skrytu a jak přijmout svou odměnu zjevně. Ano, Pán nám  přikazuje,  abychom některé  věci  dělali  spolu:  např. je  psáno:  neopouštějte  společná  shromáždění.  Ale  je to  způsob, jakým žijeme naše křesťanské životy, když nás nikdo nevidí, což je velmi  důležité  jak  pro  Boha,  tak  pro  náš  pokrok  a  růst.  Mnozí odpadají,  právě  když  jsou  sami.  Uvědom  si,  že  ten  kdo Tě  řídí v čase  Tvé  samoty,  vládne  celému  tvému  životu.  Semeno zasazené  ve  skrytu,  vyroste  zjevně.  Pokud  přilneme  kBohu  ve chvílích, kdy jsme sami, On v nás bude působit chtěníi činění.