Ale ten skrytý člověk srdce oděný nepomíjivostí krotkého a pokojného ducha, jenž je velmi drahý před Bohem. Vždyť takto se také kdysi zdobily ty svaté ženy doufající v Boha, když byly poddány svým manželům, jako Sára, která poslouchala Abrahama a nazývala ho pánem. Vy jste se staly jejími dcerami, činíte-li dobře a nebojíte se žádného zastrašení.
1 Petr 3:4-6 (NBK)

Nepřítel využívá prokletí, šoky, tragédie a nehody, aby udržel věřící v neustálém napětí, nejistotě a úzkosti. Je čas, abychom si jako Boží děti vzali autoritu jména Ježíš a zlomili nad našimi životy a rodinami pocity, které navodil prožitý šok. Už v sobě nepřiživuj žádné vzpomínky, které by ti připomínaly šokující zážitky z minulosti. Je čas mít smělou víru, učinit odvážná rozhodnutí a žít život beze strachu.