Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!
1. Korintským 1:9 (B21)

Kdo se chystá na velmi dlouhou cestu, tím myslím cestu přes poušť, přes hory a údolí, přes neobydlená místa, ten si nevezme jakoukoli mulu nebo jakékoli auto. Moudrost vyžaduje, aby si člověk sbalil jen to, co vydrží. Počínaje botami a konče hrníčkem na kávu. Vezmeme-li v úvahu čtyřicetileté putování Izraele po poušti, vidíme, že Bůh je věrný Bůh. Je spolehlivý, důvěryhodný a vždy dodrží to, co slíbil.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha