Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové! To všechno je pak z Boha, který nás se sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu toho smíření, totiž že Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou, nepočítaje lidem jejich hříchy. A slovo o tom smíření svěřil nám.
2. Korintským 5:17-19 (NBK)

Službu a slovo smíření dostali pouze ti, kdo jsou nová stvoření v Kristu. Jakmile zapomeneme a přestaneme žít jako nová stvoření, ztrácíme svou licenci velvyslanců Kristova pokoje. Největšími novinkami na zemi by pro nás v každém okamžiku každého dne neměly být nové technologie a moderní hračky, ale nové stvoření      v Kristu Ježíši. Život nového stvoření musí zůstat tou nejnovější atrakcí a fascinací na zemi.